Błędy popełniane przy budowie kominów systemowych

Aby stać się posiadaczem w pełni funkcjonalnego komina systemowego, należy wystrzegać się błędów przy budowie. Poniżej prezentujemy najczęściej popełniane błędy, takie jak opieranie o komin stropów czy podłączanie kilku urządzeń grzewczych do jednego przewodu spalinowego.

Dziesięć najczęstszych błędów w trakcie budowy systemów kominowych:

  1. Opieranie o komin stropów oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku. Niezbędna jest dylatacja wykonana z elastycznych materiałów.
  2. Przyleganie przewodów spalinowych do palnych elementów konstrukcji dachowej, co skutkuje zagrożeniem pożarem.
  3. Podłączanie dwóch urządzeń grzewczych do tego samego przewodu spalinowego. Punkt ten nie dotyczy kominów systemowych Hoch TURBO przeznaczonych do pieców z zamkniętą komorą spalania.
  4. Nieodpowiednia średnica kanału spalinowego – może doprowadzić do cofania się spalin w związku z pogorszeniem ciągu kominowego.
  5. Niewłaściwy montaż stalowego czopucha – poziomego odcinka rury spalinowej, który powinien zostać umieszczony ze spadkiem co najmniej 5% i nie może być dłuższy niż 2 m.
  6. Brak uszczelnienia lub złe uszczelnienie stalowego czopucha w ceramicznym trójniku spalinowym. Trzeba tu bezwzględnie zachować odpowiednią szczelinę dylatacyjną, którą należy wypełnić sznurem ceramicznym.
  7. Brak syfonu na odprowadzeniu skroplin do kanalizacji (w przypadku paliw płynnych lub kominka z płaszczem wodnym). Może to skutkować wydobywaniem się nieprzyjemnego zapachu do wnętrz budynku.
  8. Nieszczelne drzwiczki wyczystki – możliwe zagrożenie przenikania dymu do wnętrz.
  9. Wykończenie lub murowanie komina wykonane przy pomocy cegły dziurawki. Zalecana jest cegła pełna klasy 500.
  10. Zbyt płytkie wsuwanie obróbki blacharskiej komina pod pokrycie dachowe – może skutkować przeciekami, szczególnie w przypadku pokryć falistych.

Cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkowników. Więcej informacji...